19 Ekim 2012 Cuma

Evde Bakım Parası Almanın Şartları Nelerdir?

3. Evde Bakım Parası Almanın Şartları Nelerdir?

Özürlü bireylerin evde bakım parası alabilmesi için üç şart gereklidir.

1.Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilmesi,
2.Özürlü bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı özürlü sağlık kurul raporunun ağır özürlü kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması,
3.Özürlü bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi, şartlarına bağlıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

2018 Haziran Ayı 2022 Engelli Maaşı Ne Zaman Yatacak?

2022 Engelli Maa şı 2022 Say ı l ı Yasa Kapsam ı nda engelli olan vatanda ş lar ı m ı za ya da onlara bakmakla y ü k ü ml ü olan ...